Høyt Blodsukker

Høyt Blodsukker

Høyt Blodsukker: Årsaker, Behandling og Konsekvenser

Høyt blodsukker, eller hyperglykemi, er en tilstand hvor nivået av glukose i blodet er høyere enn normalt. Dette kan være et symptom på flere forskjellige helseproblemer, særlig diabetes. Hyperglykemi kan føre til alvorlige komplikasjoner hvis det ikke behandles effektivt.

Denne artikkelen vil se nærmere på de fem mest kjente årsakene til høyt blodsukker, viktigheten av behandling, sykdommer som kan oppstå som følge av høyt blodsukker, og nyere studier på naturmedisiners effekt på blodsukkernivå.

Årsaker til Høyt Blodsukker

 1. Diabetes Mellitus: Den mest kjente årsaken til høyt blodsukker er diabetes mellitus, som inkluderer både type 1 og type 2 diabetes. Ved type 1 diabetes produserer kroppen lite eller ingen insulin, mens ved type 2 diabetes er kroppen resistent mot insulin eller produserer utilstrekkelige mengder.
 2. Stress: Fysisk eller emosjonelt stress kan utløse frigjøring av stresshormoner som kortisol, som kan øke blodsukkernivået. Dette er særlig relevant for personer med eksisterende diabetes.
 3. Visse medisiner: Noen medisiner, slik som steroider og visse typer diuretika, kan føre til en økning i blodsukkernivået som en bivirkning.
 4. Usunt kosthold: Høyt inntak av sukker og raffinerte karbohydrater kan føre til forbigående eller kronisk høyt blodsukker, særlig hos personer med predisposisjon for insulinresistens.
 5. Infeksjoner og sykdommer: Alvorlige infeksjoner eller sykdommer kan forstyrre kroppens evne til å regulere blodsukker, ofte gjennom økt produksjon av stresshormoner og inflammatoriske responser.

Behandling av høyt blodsukker med insulin

Viktigheten av Behandling

Behandling av høyt blodsukker er essensielt for å forebygge både akutte og langsiktige komplikasjoner. Ubehandlet hyperglykemi kan føre til ketoacidose og hyperosmolært syndrom, begge potensielt livstruende tilstander. På lang sikt kan kronisk høyt blodsukker føre til skader på nerver, blodårer, og organer, inkludert hjerte, nyrer og øyne.

Sykdommer som Kan Oppstå som Følge av Høyt Blodsukker

 1. Diabetisk nefropati: Skade på nyrene som kan føre til nyresvikt.
 2. Diabetisk retinopati: Skade på netthinnen i øynene, som kan føre til blindhet.
 3. Kardiovaskulære sykdommer: Økt risiko for hjerteinfarkt og hjerneslag.
 4. Diabetisk nevropati: Nervebeskadigelse som kan føre til smerte, nummenhet og problemer med fordøyelsen.
 5. Diabetisk fotsår: Dårlig sårtilheling som kan føre til alvorlige infeksjoner og i verste fall amputasjon.

Naturmedisiner og Høyt Blodsukker

Naturmedisiner har vært brukt i århundrer for å håndtere ulike helseplager, inkludert diabetes og høyt blodsukker. Her er noen av de mest kjente naturmedisinene som har vist seg effektive i håndteringen av disse tilstandene:

 1. Kanel: Kanel er kjent for sin evne til å forbedre insulinfølsomheten og redusere blodsukkernivået. Flere studier har vist at inntak av kanel kan bidra til å senke fastende blodsukker og forbedre lipidprofiler hos personer med diabetes type 2.
 2. Bukkehornkløver (Trigonella foenum-graecum): Frøene fra bukkehornkløver har vist seg å kunne redusere blodsukkernivået og forbedre glukosetoleransen. Dette skyldes trolig den høye fiberinnholdet og tilstedeværelsen av saponiner, som kan forsinke absorpsjonen av sukker i tarmen.
 3. Berberin: Berberin er en bioaktiv forbindelse funnet i flere planter, inkludert berberis. Studier har vist at berberin kan senke blodsukkernivået ved å forbedre insulinresistensen og øke glukoseopptaket i celler. Den kan også redusere sukkerproduksjonen i leveren.
 4. Gurkemeie (Curcuma longa): Den aktive ingrediensen i gurkemeie, curcumin, har anti-inflammatoriske og antioksidante egenskaper som kan bidra til å redusere blodsukkernivået. Forskning antyder at curcumin kan forbedre insulinfølsomheten og redusere risikoen for diabetesrelaterte komplikasjoner.
 5. Aloe vera: Aloe vera juice eller ekstrakter har vært brukt til å forbedre blodsukkerkontrollen. Studier har vist at aloe vera kan senke fastende blodsukker og HbA1c nivåer hos personer med diabetes type 2.
 6. Ginseng: Både amerikansk og asiatisk ginseng har vist seg å kunne redusere blodsukkernivået. Ginseng antas å øke insulinfølsomheten og redusere sukkerabsorpsjonen i tarmen.
 7. Gymnema sylvestre: Denne urten er kjent som «sukkerødeleggeren» og har blitt brukt i ayurvedisk medisin i århundrer. Gymnema sylvestre kan redusere sukkeropptaket i tarmen og øke insulinproduksjonen i bukspyttkjertelen.
 8. Bitter melon (Momordica charantia): Bitter melon har tradisjonelt blitt brukt for å håndtere diabetes i mange kulturer. Det inneholder forbindelser som kan fungere som insulin og bidra til å redusere blodsukkernivået.

Det er viktig å merke seg at mens naturmedisiner kan gi fordeler, bør de ikke erstatte konvensjonell medisinsk behandling uten konsultasjon med en helsepersonell. Det er også essensielt å overvåke blodsukkernivået nøye og være oppmerksom på mulige interaksjoner med andre medisiner.

Høyt blodsukker er viktig å kontrollere

Høyt blodsukker er en alvorlig tilstand som krever nøye overvåking og behandling. Å forstå de underliggende årsakene og viktigheten av effektiv behandling kan bidra til å redusere risikoen for alvorlige helsekomplikasjoner. Selv om naturmedisiner viser lovende resultater i enkelte studier, bør de brukes med forsiktighet og alltid i samråd med en medisinsk fagperson.

Vi ser nærmere noen ulike studier av naturmedisiner mot høyt blodsukker

I dette segmentet skal vi se på ulike studier som er utført på flere forskjellige naturlige preparater for å motvirke høyt blodsukker. Noen av dem virker svært lovende.

Kanel kan virke mot høyt blodsukker viser studie

«The effect of cinnamon supplementation on glycemic control in patients with type 2 diabetes or with polycystic ovary syndrome: an umbrella meta-analysis on interventional meta-analyses» (2023)

Forskning på kanel og dets effekt på diabetes og høyt blodsukker har vært omfattende, og noen studier har vist lovende resultater. En betydelig meta-analyse publisert i Diabetology & Metabolic Syndrome undersøkte effekten av kaneltilskudd på glykemisk kontroll hos pasienter med type 2-diabetes (T2D) og polycystisk ovariesyndrom (PCOS). Denne analysen kombinerte data fra flere studier og fant en signifikant reduksjon i faste blodsukkernivåer (FPG) og HbA1c-nivåer, som er en viktig indikator på langvarig blodsukkerkontroll​ (BioMed Central)​.

En annen studie, publisert av Endocrine Society, undersøkte effekten av kanel på personer med prediabetes. Studien viste at daglig inntak av kaneltilskudd over 12 uker resulterte i forbedret blodsukkerkontroll og bedre respons på karbohydratinntak. Forskerne fant ingen alvorlige bivirkninger knyttet til kaneltilskudd, noe som indikerer at det kan være en trygg tilleggsbehandling for blodsukkerkontroll​ (Endocrine.org)​.

Imidlertid er resultatene ikke enstemmige. Mayo Clinic påpeker at selv om enkelte studier viser positive effekter, er det også forskning som ikke finner noen signifikant fordel ved bruk av kaneltilskudd for blodsukkerkontroll hos personer med diabetes. Ulikheter i dosering, typen kanel brukt (Ceylon vs. Cassia), og studiedesign kan bidra til de varierende resultatene​ (Mayo Clinic)​.

I tillegg til effektene på blodsukker, har kanel også vist seg å ha positive effekter på lipidprofiler, inkludert reduksjon av LDL-kolesterol og triglyserider, samt økning av HDL-kolesterol. Dette kan være gunstig for kardiovaskulær helse, som ofte er en bekymring hos personer med diabetes​ (Preventive Med Daily)​.

Selv om kanel kan være et nyttig supplement, er det viktig å rådføre seg med en helsepersonell før man starter med kaneltilskudd, spesielt for personer som allerede bruker medisiner for diabetes eller andre helseproblemer. For å få en mer omfattende forståelse av kanelens potensiale og begrensninger, anbefales det å se på større og lengre studier som kan bekrefte disse funnene​ (Endocrine.org)​​ (Mayo Clinic)​​ (Preventive Med Daily)​.

Bukkehornkløverfrø i behandling mot høyt blodsukker

«Effect of fenugreek (Trigonella foenum-graecumL.) intake on glycemia: a meta-analysis of clinical trials» (2014)

Et av de mest omfattende studiene på effekten av bukkehørnkløverfrø (Trigonella foenum-graecum) mot diabetes og høyt blodsukker er en metaanalyse publisert i Nutrition Journal. Denne metaanalysen inkluderte 10 kliniske studier med totalt 278 deltakere, hvor de fleste deltakerne hadde type 2 diabetes og ble behandlet enten med kosthold eller orale antidiabetika. Studiene vurderte effekten av forskjellige doser og former av bukkehørnkløverfrø, inkludert pulveriserte frø og frøekstrakter administrert i kapsler eller som ingrediens i matvarer.

Resultatene viste at inntak av bukkehørnkløverfrø signifikant reduserte faste blodsukkernivåer og to-timers postprandiale glukosenivåer. Den daglige dosen av frøene varierte fra 1 til 100 gram, og studienes varighet varierte fra 10 til 84 dager. Metaanalysen konkluderte med at bukkehørnkløverfrø kan ha en gunstig effekt på glykemisk kontroll hos personer med diabetes​ (BioMed Central)​.

I tillegg ble det utført en dyrestudie publisert i Spandidos Publications hvor antidiabetiske effekter av bukkehørnkløverfrø ble undersøkt ved bruk av en streptozotocin-indusert diabetisk rotte-modell. Studien viste at både oral og intraperitoneal administrasjon av bukkehørnkløverfrøekstrakt signifikant reduserte blodsukkernivåene i de behandlede rottene sammenlignet med den ubehandlede diabetiske kontrollgruppen. Dessuten ble det observert forbedringer i nyre- og leverfunksjoner hos de behandlete rottene​ (Spandidos Publications)​.

Disse studiene indikerer at bukkehørnkløverfrø kan være en effektiv naturbasert tilnærming for å kontrollere blodsukkernivåer hos personer med diabetes, men ytterligere forskning er nødvendig for å bekrefte disse funnene og fastslå optimal dosering og administrasjonsmetoder.

Momordica charantia - Bitter Melon

«mcIRBP-19 of Bitter Melon Peptide Effectively Regulates Diabetes Mellitus (DM) Patients’ Blood Sugar Levels» (2020).

Studien «mcIRBP-19 of Bitter Melon Peptide Effectively Regulates Diabetes Mellitus (DM) Patients’ Blood Sugar Levels» fra 2020 undersøker effekten av en spesifikk bitter melon-peptid (BMP) med en sekvens på 19 aminosyrer (mcIRBP-19) på reguleringen av blodsukkernivået hos diabetespasienter. Studien ble utført for å teste produktet med spesielt prosessert BMP, hvor totalt 142 diabetespasienter deltok, med 64 i eksperimentgruppen og 78 i kontrollgruppen.

De biokjemiske dataene ble sammenlignet ved hjelp av en parret t-test for å verifisere betydningen av endringene over ulike tidsperioder. Resultatene viste at BMP begynte å forbedre deltakernes nivåer av glykert hemoglobin (HbA1c) ved slutten av den andre måneden (T2). Gjennomsnittsverdiene ble signifikant redusert fra 7,8 ± 1,4 % (T0) til 7,5 ± 1,4 % (T2) (p = 0,004). Verdiene fortsatte å synke og nådde 7,4 ± 1,1 % (p = 0,000) ved slutten av forsøket (T3). For kontrollgruppen var HbA1c-nivåene 7,5 ± 1,2 % i T0 og 7,5 ± 1,1 % i T3, uten signifikant endring (p = 0,852) i løpet av samme periode​ (MDPI)​​ (Directory of Open Access Journals – DOAJ)​​ (Read by QxMD)​.

Studien gir dermed kliniske bevis som støtter effekten av mcIRBP-19 BMP-produktet i reguleringen av blodsukkernivåer hos diabetespasienter. Denne peptiden fungerer ved å etterligne insulin, noe som kan bidra til å senke blodsukkernivåene på en naturlig måte. Dette kan være spesielt nyttig for type 2-diabetespasienter som ikke responderer godt på tradisjonelle medisiner​ (Directory of Open Access Journals – DOAJ)​​ (Researcher-app)​.

For mer informasjon kan du lese hele artikkelen på MDPI eller Read by QxMD.

Aloe Vera

«Blood glucose lowering activity of aloe based composition, UP780, in alloxan induced insulin dependent mouse diabetes model» (2014)

Studien «Blood glucose lowering activity of aloe based composition, UP780, in alloxan induced insulin dependent mouse diabetes model» fra 2020 undersøker effekten av en aloe-baserte sammensetningen UP780 på blodsukkernivåene hos mus med insulinavhengig diabetes indusert av alloxan.

Bakgrunn og Metodikk

Alloxan er et stoff som selektivt ødelegger insulinproduserende celler i bukspyttkjertelen, noe som fører til en modell av type 1 diabetes i forsøksdyr. I denne studien ble musene injisert med alloxan monohydrat for å indusere diabetes. Musene ble deretter delt inn i grupper og behandlet med enten UP780, Glyburide (en kjent diabetesmedisin), aloesin (en komponent av aloe vera) eller Qmatrix (en annen aloe-baserte sammensetning).

Blodsukkernivåene ble målt ved hjelp av et IQ-blodsukkerapparat, og plasma-insulinnivåene ble målt med en ELISA-kit. Målingene ble utført på ulike tidspunkter for å evaluere effekten av behandlingen over tid​ (BioMed Central)​​ (springermedicine.com)​.

Resultater

Resultatene viste at behandling med UP780 reduserte faste blodsukkernivåer betydelig sammenlignet med kontrollgruppen. Etter to ukers behandling var det en reduksjon på 39,1 % i blodsukkernivået med UP780, som var lik effekten av Glyburide. Etter fire uker var reduksjonen i blodsukkernivåer 35,9 % med UP780, noe som også var betydelig sammenlignet med kontrollgruppen. I tillegg viste mus behandlet med UP780 en forbedret blodsukker-clearance i den orale glukosetoleransetesten (OGTT), sammenlignet med de andre behandlingsgruppene​ (BioMed Central)​​ (springermedicine.com)​​ (SpringerOpen)​.

Konklusjon

Studien konkluderte med at UP780, en aloe-baserte sammensetning standardisert for kromoner, kan være en effektiv naturlig tilskudd for å opprettholde sunne blodsukkernivåer. Den statistisk signifikante reduksjonen i blodsukker og forbedret insulinfølsomhet antyder at UP780 kan være et nyttig tillegg i behandlingen av insulinavhengig diabetes​ (springermedicine.com)​​ (SpringerOpen)​.

For mer detaljert informasjon, kan du lese hele studien på Springer Medicine og Diabetology & Metabolic Syndrome.

Ingefær i kampen mot høyt blodsukker

«Effects of ginger supplementation on anthropometric, glycemic and metabolic parameters in subjects with metabolic syndrome: A randomized, double-blind, placebo-controlled study» (2019)

Studien «Effects of ginger supplementation on anthropometric, glycemic and metabolic parameters in subjects with metabolic syndrome: A randomized, double-blind, placebo-controlled study» (2019) undersøkte effekten av ingefærtilskudd på personer med metabolsk syndrom. Dette syndromet er en gruppe risikofaktorer som øker sjansen for hjertesykdom, diabetes og andre helseproblemer.

I studien deltok 37 personer som ble delt inn i to grupper: en gruppe som fikk 2 gram ingefærpulver daglig og en placebogruppe. Studien varte i 12 uker, og målene var å vurdere endringer i antropometriske mål (som kroppsmasseindeks og midjeomkrets), glykemiske parametere (som blodsukkernivå) og metabolske parametere (som lipidprofiler og insulinresistens).

Resultatene viste at ingefærtilskudd hadde signifikante positive effekter på flere områder. Det var en betydelig reduksjon i kroppsvekt og midjeomkrets hos deltakerne som fikk ingefær sammenlignet med placebogruppen. Blodsukkernivået og insulinresistensen ble også forbedret i ingefærgruppen. I tillegg ble det observert forbedringer i lipidprofilene, inkludert lavere nivåer av totalt kolesterol og triglyserider​ (Springer)​​ (springermedicine.com)​.

Disse funnene antyder at ingefær kan være en effektiv tilleggsbehandling for å forbedre helseparametere hos personer med metabolsk syndrom, og kan potensielt redusere risikoen for utvikling av alvorlige sykdommer som diabetes og hjerte- og karsykdommer​ (springermedicine.com)​.

Berberin kapsler

Bonusstudie: «Efficacy and Safety of HIMABERB® Berberine on Glycemic Control in Patients with Prediabetes: Double-Blind, Placebo-Controlled, and Randomized Pilot Trial» (2023)

Studien «Efficacy and Safety of HIMABERB® Berberine on Glycemic Control in Patients with Prediabetes: Double-Blind, Placebo-Controlled, and Randomized Pilot Trial» (2023) undersøkte effekten av HIMABERB® berberin på glykemisk kontroll hos pasienter med prediabetes. Dette var en randomisert, dobbeltblindet, placebokontrollert pilotstudie som pågikk over 12 uker og inkluderte 34 deltakere som oppfylte kriteriene for prediabetes i henhold til American Diabetes Association (ADA)​ (springermedicine.com)​​ (Read by QxMD)​.

Metoder: Deltakerne ble delt inn i to grupper: behandlingsgruppen fikk 500 mg HIMABERB® berberin tre ganger daglig, mens kontrollgruppen fikk placebo tre ganger daglig. Studieparametrene inkluderte fastende plasmaglukose (FPG), fastende insulin (FI), 2-timers oral glukosetoleransetest (2h-OGTT), glykohemoglobin (HbA1c), og homeostatisk modellvurdering for insulinresistens (HOMA-IR). Disse parameterne ble målt ved baseline, samt på dag 28, 56 og 84​ (BioMed Central)​​ (Read by QxMD)​.

Resultater: Studien viste signifikante forbedringer i alle markører for glykemisk kontroll i behandlingsgruppen sammenlignet med placebogruppen. For behandlingsgruppen ble FPG redusert fra 6,75 ± 0,23 mmol/L til 5,33 ± 0,28 mmol/L, FI fra 9,81 ± 0,36 til 7,88 ± 0,52 µIU/mL, 2h-OGTT fra 10,44 ± 0,52 til 8,12 ± 0,40 mmol/L, HbA1c fra 6,40% ± 0,20 til 5,43% ± 0,21%, og HOMA-IR fra 3,61 ± 0,31 til 2,41 ± 0,14. Disse endringene var både klinisk og statistisk signifikante (p < 0,05)​ (Read by QxMD)​.

Sikkerhet: Det ble ikke rapportert om alvorlige bivirkninger eller toksisitet knyttet til nyre- eller leverfunksjon hos deltakerne i behandlingsgruppen. Dette indikerer at HIMABERB® berberin er en trygg intervensjon for personer med prediabetes over den undersøkte perioden​ (springermedicine.com)​​ (Read by QxMD)​.

Konklusjon: Studien konkluderte med at HIMABERB® berberin betydelig forbedrer glykemisk kontroll hos personer med prediabetes og kan bidra til å forsinke utviklingen av diabetes mellitus. Disse funnene støtter videre undersøkelser av berberin som en potensielt effektiv behandling for prediabetes​ (springermedicine.com)​​ (Read by QxMD)​.

Rull til toppen